Bộ tích hợp dịch vụ web EDI của NetSuite là một phần tất yếu và sẵn có trong nền tảng EDI trên đám mây của DiCentral.
Các khách hàng của NetSuite hoàn toàn có thể an tâm chọn lựa DiCentral để thực hiện tích hợp liền mạch các quy trình EDI trực tiếp vào trong giao diện của NetSuite, đem lại tiện nghi dễ sử dụng, đảm bảo triển khai nhanh chóng, nhiều chi phí có thể dự đoán hơn và thu về lợi tức đầu tư cao hơn.

TÍCH HỢP DỊCH VỤ WEB EDI VÀO NETSUITE

Nhanh chóng tích hợp các giao dịch EDI vào NetSuite, song song đó cũng tận dụng các công cụ trên nền tảng đám mây của DiCentral như: ánh xạ dữ liệu EDI trên đám mây, quản lý các quy tắc kinh doanh và khả năng hiển thị.

LOAI BỎ DỮ LIỆU THỪA DO NHẬP LIỆU BẰNG TAY

Tích hợp NetSuite của Dicentral sẽ loại bỏ nhu cầu nhập liệu bằng tay, giảm đi các khoản phạt liên quan đến vấn đề tuân thủ, tích hợp & xác nhận dữ liệu EDI trên một hệ thống hồ sơ thống nhất & duy nhất.

TĂNG ROI & MỞ RỘNG NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

Thu lại lợi tức đầu tư trên giải pháp Microsoft Dynamics GP nhanh hơn, bằng cách tích hợp liền mạch dữ liệu EDI từ đối tác thương mại để tự động hóa việc xử lý đơn hàng, đối chiếu đơn hàng và báo cáo.

TĂNG ROI & MỞ RỘNG NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

 • Tích hợp liền mạch dữ liệu EDI của đơn hàng với phân hệ bán hàng của NetSuite
 • Đồng bộ hóa dữ liệu với đối tác thương mại
 • Kết hợp các thông tin về mặt hàng, số cửa hàng, điều khoản, địa điểm và thông tin liên hệ của đối tác thương mại với dữ liệu chủ của NetSuite bằng giải pháp tham chiếu chéo, do DiCentral xây dựng sẵn
 • Chuyển đơn đặt hàng một cách dễ dàng bất kể địa điểm yêu cầu xử lý đơn hàng

QUY TRÌNH TỪNG BƯỚC

Phương pháp triển khai dự án LÝ TƯỞNG© của DiCentral giúp đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn xuyên suốt quá trình, kể từ thời điểm khởi động cho đến lúc ra mắt.

BẮT ĐẦU

 • Tạo tài liệu khởi động dự án để xác định việc quản trị dự án
 • Hoàn thành lịch trình dự án

XÁC ĐỊNH

 • Thu thập danh sách nhà cung ứng
 • Phát triển kế hoạch khách hàng phê duyệt
 • Đồng ý với nội dung thư thông báo

THỰC HIỆN

 • Xây dựng trang thử nghiệm
 • Tiến hành thông báo tới tác thương mại
 • Hoàn thành khảo sát tương thích nhà cung ứng.
 • Tổng kết các danh sách đối tác cần triển khai tiếp theo.

CHẤP NHẬN

 • Demo trang thử nghiệm cho khách hàng
 • Thực hiện kế hoạch khách hàng phê duyệt
 • Đạt được bản ký chấp thuận hoàn thành dự án.

RA MẮT

 • Liên hệ đối tác thương mại
 • Đánh giá kết quả thử nghiệm
 • Cung cấp văn bản cam kết tuân thủ hợp tác
 • Cung cấp việc theo dõi tiến độ xử lý cho doanh nghiệp

HÀNG NGHÌN ĐỐI TÁC TRONG CỘNG ĐỒNG ĐỐI TÁC CỦA DICENTRAL

Bảng Biểu Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực với Thông Báo Di Động

Lọc Thông Tin Theo Vai Trò & Ưu Tiên

 • Theo dõi tình hình tài liệu đến và đi chỉ bằng một cú click
 • Nhận thông báo theo thời gian thực được gửi trực tiếp đến máy tính bảng hoặc điện thoại.
 • Lọc thông tin theo thời gian thực dựa trên vai trò và ưu tiên
 • Lọc đối tác thương mại cần theo dõi và thông tin muốn xem.

TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH

LIÊN HỆ DICENTRAL NGAY HÔM NAY VÀ HOÀN THIỆN HƠN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN