Bộ tích hợp nhúng Microsoft Dynamics NAV là một phần tất yếu và sẵn có trong nền tảng EDI trên đám mây của DiCentral
Bộ tích hợp EDI độc quyền của DiCentral được nhúng vào giao diện của Microsoft Dynamics NAV, mang đến tiện nghi dễ sử dụng, đồng thời đảm bảo triển khai nhanh hơn, nhiều chi phí có thể dự đoán hơn và thu về lợi tức đầu tư cao hơn.
Tìm hiểu bộ tích hợp Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics AX and Microsoft Dynamics GP.

TÍCH HỢP MICROSOFT DYNAMICS NAV

Tích hợp nhanh chóng các giao dịch EDI vào Microsoft Dynamics NAV, song song đó cũng tận dụng các công cụ trên nền tảng đám mây của DiCentral như: ánh xạ dữ liệu EDI trên đám mây, quản lý các quy tắc kinh doanh và khả năng hiển thị.

LOẠI BỎ VIỆC NHẬP LIỆU BẰNG TAY

Tích hợp Microsoft Dynamics NAV của Dicentral sẽ loại bỏ nhu cầu nhập liệu bằng tay, giảm đi các khoản phạt liên quan đến vấn đề tuân thủ. Tích hợp & xác nhận dữ liệu EDI, ngoài ra duy trì một hệ thống hồ sơ thống nhất & duy nhất.

TĂNG ROI & MỞ RỘNG NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

Nâng cao lợi tức đầu tư trên giải pháp Microsoft Dynamics NAV bằng cách tận dụng dữ liệu giao dịch EDI, thực hiện các quy trình kinh doanh bổ sung như: tự động hóa xử lý đơn hàng, đối chiếu đơn hàng và báo cáo. Việc tích hợp dữ liệu liền mạch cùng với chức năng được nhúng cho phép thực hiện các hoạt động EDI liên quan trong phạm vi môi trường của Microsoft Dynamics NAV.

CHỨC NĂNG EDI MỞ RỘNG

 • Tích hợp liền mạch EDI vào Microsoft Dynamics NAV
 • Bộ tích hợp nhúng cho phép thực hiện các hoạt động EDI trong phạm vi môi trường của Microsoft Dynamics NAV
 • Cho phép thực hiện mọi ánh xạ, quản lý đối tác thương mại, kiểm thử, xác lập, và thông tin báo nhận chức năng 997 trên một nền tảng đám mây được tích hợp duy nhất.
 • Đảm bảo các mã UPC do đối tác kinh doanh gửi sẽ được truy xuất như một tên mục được Microsoft Dynamics NAV công nhận
 • Nhiều chương trình đóng gói ASN với nhãn mã vạch UCC128 được xác lập trước
 • Sơ đồ đối tác thương mại được xác lập trước cùng với các quy trình kinh doanh sẵn có
 • Xử lý phân phối nhanh chóng và chính xác, xóa bỏ nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến nhập/xuất dữ liệu
 • Cập nhật tồn kho linh hoạt sẽ đồng bộ hóa thông tin giao hàng chính xác với Microsoft Dynamics NAV
 • Phiên bản nhiều người dùng với các gói: 5 người dùng, 10 người dùng và 15 người dùng
 • Các phân hệ bổ sung dành cho những chức năng tăng cường sẵn có
 • Xác nhận tất cả những thông tin ngược với Microsoft Dynamics NAV trước khi truy xuất

QUY TRÌNH TỪNG BƯỚC

Phương pháp triển khai dự án LÝ TƯỞNG© của DiCentral giúp đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn xuyên suốt quá trình, kể từ thời điểm khởi động cho đến lúc ra mắt.

BẮT ĐẦU

 • Tạo tài liệu khởi động dự án để xác định việc quản trị dự án
 • Hoàn thành lịch trình dự án

XÁC ĐỊNH

 • Thu thập danh sách nhà cung ứng.
 • Phát triển kế hoạch khách hàng phê duyệt
 • Đồng ý với nội dung thư thông báo.

THỰC HIỆN

 • Xây dựng trang thử nghiệm.
 • Tiến hành thông báo tới tác thương mại.
 • Hoàn thành khảo sát tương thích nhà cung ứng.
 • Tổng kết các danh sách đối tác cần triển khai tiếp theo

CHẤP NHẬN

 • Demo trang thử nghiệm cho khách hàng
 • Thực hiện kế hoạch khách hàng phê duyệt
 • Đạt được bản ký chấp thuận hoàn thành dự án.

RA MẮT

 • Liên hệ đối tác thương mại
 • Đánh giá kết quả thử nghiệm.
 • Cung cấp văn bản cam kết tuân thủ hợp tác
 • Cung cấp việc theo dõi tiến độ xử lý cho doanh nghiệp

HÀNG NGHÌN ĐỐI TÁC TRONG CỘNG ĐỒNG ĐỐI TÁC CỦA DICENTRAL

Bảng Biểu Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực với Thông Báo Di Động

Lọc Thông Tin Theo Vai Trò & Ưu Tiên

 • Theo dõi tình hình tài liệu đến và đi chỉ bằng một cú click
 • Nhận thông báo theo thời gian thực được gửi trực tiếp đến máy tính bảng hoặc điện thoại.
 • Lọc thông tin theo thời gian thực dựa trên vai trò và ưu tiên
 • Lọc đối tác thương mại cần theo dõi và thông tin muốn xem.

Câu Chuyện Khách Hàng

Sau những buổi thảo luận cùng Dicentral về các yêu cầu từ phía BiomeQ đặt ra cùng với việc nhận thức được tiềm năng của giải pháp, chúng tôi cảm nhận rõ nét rằng DiCentral thực sự có được những hiểu biết sâu sắc về ngành nghề kinh doanh cũng như những mong đợi về công nghệ từ phía chúng tôi. Họ hiểu rõ cách thức để tận dụng giải pháp Microsoft Dynamcis NAV và DiSupply để giúp BiomeQ tự động hóa các quy trình và phục vụ khách hàng tốt hơn

– Ông Nguyễn Anh Hiền, Tổng Giám Đốc
công ty BiomeQ

TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH

LIÊN HỆ DICENTRAL NGAY HÔM NAY VÀ HOÀN THIỆN HƠN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN