Đạt Mức 100% Tự Động Hóa Nhà Cung Ứng

Tự động hóa quy trình mua hàng đến thanh toán với mọi quy mô nhà cung ứng để tối đa hóa cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng.

BẮT ĐẦU

Giải Pháp EDI Dành Cho Ngành Chăm Sóc Sức Khỏe

Giải pháp EDI trên nền tảng đám mây dành cho ngành Chăm Sóc Sức Khỏe của DiCentral đảm bảo 100% tự động hóa nhà cung ứng, sắp xếp hợp lý quy trình mua hàng chuỗi cung ứng với chi phí quản lý tổng thể thấp hơn

VƯỢT TRỘI HƠN GIẢI PHÁP EDI TRUYỀN THỐNG DÀNH CHO NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Các tổ chức chăm sóc sức khỏe luôn phải đáp ứng những quy định nghiêm ngặt của nhà nước và các tiêu chuẩn dữ liệu sản phẩm của họ như GS1. Việc thiếu tính tự động từ các nhà cung ứng nhỏ hơn có thể dẫn đến những quy trình kém hiệu quả trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Áp dụng EDI trong ngành chăm sóc sức khỏe chính là biện pháp hiệu quả để chinh phục mọi thách thức.

Đạt mức 100% tự động hóa nhà cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào fax, email, cũng như các giấy tờ giao dịch

Quản lý quy tắc kinh doanh & ngoại lệ, đồng thời ngăn ngừa tuân thủ liên quan đến các sự kiện trước khi xảy đến

Tuân thủ theo tất cả giao dịch EDI trong ngành chăm sóc sức khỏe

Tích hợp EDI với hệ thống quản lý văn phòng hoặc ERP của doanh nghiệp.

Hỗ trợ mô hình tự phân phối đòi hỏi thực hiện giao dịch EDI

Tăng cường khả năng hiển thị tình trạng đơn hàng sản phẩm.

Xử lý các quy định FDA dành cho tuân thủ dữ liệu UDI

TÀI LIỆU KHÁC

Bảng Biểu Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực với Thông Báo Di Động

Lọc Thông Tin Theo Vai Trò & Ưu Tiên

  • Theo dõi tình hình tài liệu đến và đi chỉ bằng một cú click
  • Nhận thông báo theo thời gian thực được gửi trực tiếp đến máy tính bảng hoặc điện thoại.
  • Lọc thông tin theo thời gian thực dựa trên vai trò và ưu tiên
  • Lọc đối tác thương mại cần theo dõi và thông tin muốn xem.

Câu Chuyện Khách Hàng

Sau những buổi thảo luận cùng Dicentral về các yêu cầu từ phía BiomeQ đặt ra cùng với việc nhận thức được tiềm năng của giải pháp, chúng tôi cảm nhận rõ nét rằng DiCentral thực sự có được những hiểu biết sâu sắc về ngành nghề kinh doanh cũng như những mong đợi về công nghệ từ phía chúng tôi. Họ hiểu rõ cách thức để tận dụng giải pháp Microsoft Dynamcis NAV và DiSupply để giúp BiomeQ tự động hóa các quy trình và phục vụ khách hàng tốt hơn.

- Ông Nguyễn Anh Hiền,
Tổng Giám Đốc - công ty BiomeQ

TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH

LIÊN HỆ DICENTRAL NGAY HÔM NAY VÀ HOÀN THIỆN HƠN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN