Bảng Biểu & Thông Báo Di Động

Giao dịch tùy chỉnh cùng với khả năng hiển thị các quy trình kinh doanh.

BẮT ĐẦU

Bảng biểu dễ sử dụng, có thể tùy chỉnh của DiCenral cho phép nhà quản lý chuỗi cung cứng có thể lọc thông tin theo thời gian thực dựa trên vai trò và ưu tiên. Với các bảng này, nhà quản lý tùy nghi xem xét các dữ liệu liên quan theo thời gian thực, đẩy nhanh thời gian phản hồi và xử lý sai phạm.

Bảng Biểu Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực với Thông Báo Di Động

Lọc Thông Tin Theo Vai Trò & Ưu Tiên

 • Theo dõi tình hình tài liệu đến và đi chỉ bằng một cú click
 • Nhận thông báo theo thời gian thực được gửi trực tiếp đến máy tính bảng hoặc điện thoại.
 • Lọc thông tin theo thời gian thực dựa trên vai trò và ưu tiên
 • Lọc đối tác thương mại cần theo dõi và thông tin muốn xem.

Quản Lý Mọi Khía Cạnh Tích Hợp B2B

 • Năng lực tìm kiếm giao dịch theo ngày tháng, số tham chiếu nội bộ, dạng giao dịch hoặc tên đối tác thương mại.
 • Giải quyết lỗi trong giao dịch
 • Xử lý tranh chấp về giá tri trong phạm vi cho phép.
 • Xác nhận nếu “quy trình” (theo nhận định của phía khách hàng) đã hoàn thành
 • Xác nhận nếu doanh nghiệp đã phản hồi theo đúng các tài liệu
 • Tìm kiếm các giao dịch phụ trợ có liên quan đến giao dịch trọng yếu theo yêu cầu
 • Giám sát tất cả các sự kiện được lưu trữ trên đám mây
 • Phản hồi thông báo về việc doanh nghiệp không thực hiện giao dịch được yêu cầu trong một khoảng thời gian xác dịnh.
 • Sắp xếp lại các dữ liệu lưu trữ để chuyển lại
 • Kiểm tra tình trạng kích hoạt của đối tác thương mại mới

Quản Trị Tâp Trung

DiCentral đã tập trung hóa công tác quản trị tích hợp B2B vào một cổng thông tin gọi là DiPulse. Với cổng này, người dùng cuối cùng cũng xem được các giao dịch, phân tích sự kiện, tìm kiếm tài liệu, gửi thông báo chủ động, vẽ các đồ thị, quản lý dữ liệu lưu trữ, quản lý kích hoạt đối tác thương mại mới, giám sát các quy trình và đo lường hiệu quả đối tác thương mại. Hầu hết các tích hợp B2B trên nền tảng đám mây đều có khả năng hiển thị hoạt động B2B, tuy nhiên thiết kế của nó nhìn chung chỉ hướng đến đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp và đối tượng kỹ thuật. Ngược lại, DiPulse có khả năng mang đến tiện nghi cân bằng cho mọi người dùng trong đơn vị.

Bảng Biểu & Báo Cáo

Các bảng tổng hợp và năng lực đào sâu thông tin cho phép người dùng cập nhật trạng thái các sự kiện giao dịch được xử lý trên đám mây. Các định dạng được cấu hình hỗ trợ người dùng chủ động chọn lựa hiển thị thông tin kỹ thật hoặc tóm lược kinh doanh.

 • Bảng Biểu Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực
  • Theo dõi tất cả tài liệu EDI đến và đi chỉ với một cú click
  • Nhận thông báo theo thời gian thực trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh
  • Lọc thông tin theo thời gian thực dựa trên vai trò và ưu tiên
  • Lọc theo đối tác thương mại cần theo dõi và dữ liệu cần tìm
 • Thông Báo Chuỗi Cung Ứng theo Thời Gian Thực
  • Đơn hàng mới: thông báo mỗi khi nhận được đơn hàng mới
  • Đơn hàng sắp đến hạn phải giao: thông báo trước 1 – 15 ngày phải gửi
  • Đơn hàng quá hạn phải giao: thông báo khi ngày hủy đơn hàng đã qua
  • Ứng dụng thông báo bằng giọng nói, không cần phải đọc.
 • Điểm nổi bật với đối tượng người dùng kỹ thuật
  • Giám sát tập tin nội bộ/bên ngoài từ cả phía người mua và người bán
  • Giám sát những tài liệu chưa được gửi đi do hết hiệu lực
  • Truy vấn giao dịch theo ngày, giờ, mã số đơn hàng hoặc số hóa đơn
 • Điểm nổi bật với đối tượng kinh doanh
  • Xác định và hiệu chỉnh báo cáo cũng như bảng biểu
  • Đo lường hiệu quả đối tác thương mại
  • Đo lường các giao dịch hoàn thành và chưa hoàn thành
  • Xem lại khối lượng tài liệu

Quản Lý Sự Kiện & Ngoại Lệ Trong Kinh Doanh

Quản lý các quy tắc kinh doanh dựa trên giấy tờ và/hoặc các quy trình liên quan đến nhiều loại tài liệu khác nhau. Các thông báo được thiết lập khi có dấu hiệu vi phạm bất cứ quy tắc kinh doanh nào. Dữ liệu có thể bị cách ly, người dùng sẽ đưa ra quyết định xử lý tài liệu đó bằng cách chỉnh sửa, xóa bỏ, gửi lại hoặc tải xuống.

 • Điểm nổi bật với đối tượng người dùng kỹ thuật
  • Khả năng hiển thị những tài liệu vi phạm quy tắc kinh doanh
  • Khả năng quản lý vi phạm (chỉnh sửa, xóa bỏ, tái xử lý, tải dữ liệu)
  • Quản lý thông báo & ngoại lệ
 • Điểm nổi bật với đối tượng kinh doanh
  • Quản lý ngoại lệ
  • Thông báo những sự kiện vi phạm những quy tắc kinh doanh chọn lọc
  • Gửi thông báo cảnh báo đối với các hoạt động đang trong thời gian nhạy cảm mà vẫn chưa được thực hiện.

Giao Tiếp

Khả năng hiển thị các sư kiện trao đổi thông tin, cho phép người dùng giám sát hoạt động giữa hệ thống ERP của doanh nghiệp và DiCentral, bao hàm cả giao tiếp với đối tác thương mại.

 • Điểm nổi bật với đối tượng người dùng kỹ thuật
  • Theo dõi các sự kiện giao dịch
  • Lọc sự kiện theo ngày, giờ, tên tập tin, người gửi/người nhận, hoặc khóa giao dịch
  • Quản lý các sự kiện được lưu trữ
  • Gửi lại giao dịch để xử lý

Quản Lý Cộng Đồng

Tăng cường mức giao tiếp và sự thỏa mãn của đối tác thương mại. Đơn giản hóa các tích hợp phức tạp, giảm thiểu thời gian và chi phí tích hợp đối tác thương mại.

 • Điểm nổi bật với đối tượng người dùng kỹ thuật
  • Lập sơ đồ và chuyển đổi dữ liệu giao dịch sang tiêu chuẩn EDI của doanh nghiệp
  • Quản lý tất cả các sơ đồ giao dịch và tiêu chuẩn tài liệu
 • Điểm nổi bật với đối tượng kinh doanh
  • Thực hiện tất cả hoạt động kiểm thử của cộng đồng đối tác thương mại
  • Quản lý trao đổi thông tin và tích hợp
  • Kích hoạt 100% chuỗi cung ứng.

Giải Pháp Thuê Ngoài EDI Hoàn Chỉnh

Nền tảng EDI đẳng cấp trên đám mây của DiCentral là lựa chọn mang tính kinh tế cao, thay thế cho các giải pháp nội bộ. 6 đặc điểm nổi bật có thể kể đến như: tính sẵn sàng, khả năng bảo mật, khả năng mở rộng, tính thích ứng cao, có tính trách nhiệm, đáng tin cậy.

Ngoài tích hợp ERP, giải pháp thuê ngoài EDI của DiCentral còn có:

Câu Chuyện Khách Hàng

Với hệ thống mới của mình, Daikin chỉ cần tập trung vào việc cải thiện bán hàng hiệu quả, đưa ra quyết định chính xác vào đúng thời điểm để có thể thúc đẩy lợi tức đầu tư (ROI) cho chính mình. DiCentral đã cùng làm việc và mang đến những hỗ trợ ấn tượng cho nhóm chúng tôi để có được kết quả tuyệt vời nhất. Đội ngũ các nhà phát triển và tư vấn viên giàu kỹ năng của DiCentral không chỉ luôn khiến chúng tôi an tâm mà còn có thể thúc đẩy dự án thành công. Với kinh nghiệm dày dạn của mình, DiCentral thực sự khiến chúng tôi càng thêm kỳ vọng trong việc đẩy nhanh các quy trình và cải tiến công nghệ.

Ông Hoàng Thế Long,Trưởng phòng IT – Daikin Vietnam

TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH & ĐIỂN CỨU

LIÊN HỆ DICENTRAL NGAY HÔM NAY VÀ HOÀN THIỆN HƠN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN