Phân Tích & Quản Lý Các Quy Tắc Kinh Doanh

Khả Năng Hiển Thị. Báo Cáo. Tuân Thủ

BẮT ĐẦU

Các tiện ích quản lý quy tắc kinh doanh trên nền tảng đám mây của DiCentral cung cấp thêm nhiều thông tin chuyên sâu, cùng khả năng hiển thị theo thời gian thực gần nhất toàn bộ quan hệ giữa từng đối tác thương mại với nhau, đảm bảo việc tuân thủ quy đinh, đồng thời ngăn chặn các vi phạm trước khi nó diễn ra.

QUẢN LÝ QUY TẮC KINH DOANH

QUẢN LÝ KIỂM ĐỊNH

QUẢN LÝ THÔNG BÁO

BÁO CÁO

Quản lý các ngoại lệ và ngăn ngừa lỗi không tuân thủ trước khi chúng xảy ra:

  • Thiết lập các quy tắc kinh doanh tùy chỉnh cho từng đối tác thương mại riêng biệt
  • Tự động kiểm định và xem lại giao dịch trong danh sách ngoại lệ trước khi nó trở thành khoản bồi hoàn hoặc được tích hợp vào hệ thống ERP hay hệ thống quản trị văn phòng.
  • Nhận thông báo về các vi phạm chưa được xử lý cùng thông tin chuyên sâu để lập tức hành động.
  • Nhận các thông tin chi tiết khả dụng về những xu hướng liên quan đến các chỉ số hiệu quả quan trọng.

Bảng Biểu Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực với Thông Báo Di Động

Lọc Thông Tin Theo Vai Trò & Ưu Tiên

  • Theo dõi tình hình tài liệu đến và đi chỉ bằng một cú click
  • Nhận thông báo theo thời gian thực được gửi trực tiếp đến máy tính bảng hoặc điện thoại.
  • Lọc thông tin theo thời gian thực dựa trên vai trò và ưu tiên
  • Lọc đối tác thương mại cần theo dõi và thông tin muốn xem.

Câu Chuyện Khách Hàng

Sau những buổi thảo luận cùng Dicentral về các yêu cầu từ phía BiomeQ đặt ra cùng với việc nhận thức được tiềm năng của giải pháp, chúng tôi cảm nhận rõ nét rằng DiCentral thực sự có được những hiểu biết sâu sắc về ngành nghề kinh doanh cũng như những mong đợi về công nghệ từ phía chúng tôi. Họ hiểu rõ cách thức để tận dụng giải pháp Microsoft Dynamcis NAV và DiSupply để giúp BiomeQ tự động hóa các quy trình và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Ông Nguyễn Anh Hiền,
Tổng Giám Đốc - công ty BiomeQ

TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH & ĐIỂN CỨU

LIÊN HỆ DICENTRAL NGAY HÔM NAY VÀ HOÀN THIỆN HƠN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN