3PL & Các Giải Pháp Vận Tải

Năng lực EDI theo yêu cầu cho phép xử lý dữ liệu linh hoạt tuyệt đối.

BẮT ĐẦU

Năng lực EDI theo yêu cầu của DiCentral sẽ cho phép mở rộng hoặc thu hẹp quy mô với chi phí và rủi ro thấp nhất, phù hợp cho nhiều đối tượng, dù đó là đối tác sản xuất với một 3PL hay một 3PL đang tìm kiếm để đưa ra giải pháp EDI cho khách hàng.
DiCentral có khả năng thực kiện kích hoạt EDI hoàn chỉnh, cung cấp giải pháp xử lý đơn hàng cùng cơ hội tuyệt vời để hợp tác với cộng đồng toàn cầu.

Bảng Biểu Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực với Thông Báo Di Động

Lọc Thông Tin Theo Vai Trò & Ưu Tiên

  • Theo dõi tình hình tài liệu đến và đi chỉ bằng một cú click
  • Nhận thông báo theo thời gian thực được gửi trực tiếp đến máy tính bảng hoặc điện thoại.
  • Lọc thông tin theo thời gian thực dựa trên vai trò và ưu tiên
  • Lọc đối tác thương mại cần theo dõi và thông tin muốn xem.

Câu Chuyện Khách Hàng

DiCentral không chỉ mang đến cho chúng tôi nền tảng kiến thức Microsoft vững chắc mà chính những kỹ năng về quy trình sản xuất và phát triển của họ là yếu tố quan trọng làm nên thành công cho quá trình triển khai. Chúng tôi đã từng lo lắng việc người dùng phải chuyển đổi sang một giao diện đồ họa mới, nhưng sự thật là giải pháp này giúp chúng tôi tiết kiệm được thời gian. Việc dành nhiều giờ để tìm kiếm tập tin từ kho dữ liệu hoặc phải khởi động các trao đổi giữa nhiều thiết bị đã là câu chuyện của ngày hôm qua.

Ông Hoàng Lê Ái Quốc Dũng,
Giám Sát IT
– Công Ty Cổ Phần Interfood

TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH & ĐIỂN CỨU

LIÊN HỆ DICENTRAL NGAY HÔM NAY VÀ HOÀN THIỆN HƠN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN