Kiểm Thử & Kích Hoạt Cộng Đồng Thương Mại

Kiểm Tra Việc Tuân Thủ EDI Của Nhà Cung Ứng & Kích Hoạt 100% Cộng Đồng Thương Mại.

BẮT ĐẦU

Thay đổi các quy trình liên quan đến EDI, điển hình như nâng cấp giải pháp ERP, hoặc áp dụng sơ đồ mới, thường xuyên tạo hiệu ứng gợn sóng xuyên suốt cộng đồng thương mại. Đảm bảo trao đổi dữ liệu kịp thời và chính xác, DiCentral chính là sự chọn lựa của nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới để thực hiện kiểm thử nhanh chóng, xác nhận và kích hoạt 100% tuân thủ trên toàn cộng đồng thương mại của doanh nghiệp.

QUY TRÌNH KIỂM THỬ EDI & KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Đội ngũ kiểm thử EDI của DiCentral sẽ song hành cùng doanh nghiệp để thiết lập mục tiêu, phân tích tài liệu kiểm thử (dữ liệu EDI & không phải EDI), xây dựng tài liệu ướng dẫn cấu trúc EDI và thực hiện ánh xạ để đáp ứng các mô hình dưới đây:

 • Dropshipping
 • Cross Dock Shipping
 • Chuyển hàng đến Cửa Hàng
 • Chuyển hàng đến Trung Tâm Phân Phối

MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ EDI

DiCentral cung cấp một nền tảng kiểm thử EDI độc quyền, tạo cơ hội hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp với cộng đồng nhà cung ứng. Bao gồm:

 • Chi tiết chương trình kiểm thử EDI, trong đó có tài liệu hướng dẫn EDI và thời hạn tuân thủ liên quan.
 • Công cụ báo cáo có khả năng hiển thị tình trạng tuân thủ EDI của nhà cung ứng
 • Hỗ trợ khách hàng xử lý lỗi kiểm thử dữ liệu theo yêu cầu
 • Thông báo xử lý thành công hoặc thất bại
 • Xây dựng bộ tài liệu cho tất cả kiểm thử, tạo ra một nền tảng cho những yêu cầu tuân thủ trong tương lai.

TIẾP CẬN ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

Đáp ứng hiệu quả mục tiêu tuân thủ EDI của doanh nghiệp, DiCentral triển khai quy trình liên lạc đa cấp, sử dụng các phương tiện như email, webinars và gọi điện thoại đểm đảm bảo trao đổi thông tin phù hợp mốc thời gian và những yêu cầu riêng cũng như cộng đồng thương mại của doanh nghiệp.

KÍCH HOẠT ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI

Giải pháp mang tính kinh tế của DiCentral có thể áp dụng cho đối tượng nhà cung ứng thiếu năng lực EDI, để tuân thủ theo những yêu cầu EDI của chính doanh nghiệp đó.

 • Nhanh chóng giới thiệu sáng kiến EDI toàn cầu mới, có chi phí hiệu quả đến nhà cung ứng
 • Nhận diện những đơn vị cung ứng chính và thiết lập ưu tiên năng lực EDI của họ.
 • Hỗ trợ toàn bộ cộng đồng thương mại của doanh nghiệp, từ dịch vụ EDI trên đám mây cho đến tích hợp phức tạp vào hệ thống ERP chính của doanh nghiệp.

Bảng Biểu Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực với Thông Báo Di Động

Lọc Thông Tin Theo Vai Trò & Ưu Tiên

 • Theo dõi tình hình tài liệu đến và đi chỉ bằng một cú click
 • Nhận thông báo theo thời gian thực được gửi trực tiếp đến máy tính bảng hoặc điện thoại.
 • Lọc thông tin theo thời gian thực dựa trên vai trò và ưu tiên
 • Lọc đối tác thương mại cần theo dõi và thông tin muốn xem.

TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH

LIÊN HỆ DICENTRAL NGAY HÔM NAY VÀ HOÀN THIỆN HƠN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN