Giải Pháp Dropship Hoàn Chỉnh Cho Người Mua

Tân dụng giải pháp dropship tích hợp trên nền tảng đám mây của DiCentral, bao gồm kích hoạt nhà cung ứng và ghi điểm thẻ.

BẮT ĐẦU

Tiết kiệm thời gian – chi phí xây dựng và duy trì giải pháp dropship tích hợp cho doanh nghiệp. Nền tảng dropship trên đám mây của DiCentral đã đươc chọn lựa để kích hoạt cho vô số nhà bán lẻ hàng đầu thế giới để trao đổi đơn hàng trực tiếp đến khách hàng, thực hiện tồn kho, xử lý dữ liệu với cộng đồng nhà cung ứng có sử dụng dropship suốt gần hai thập kỷ qua.

GIẢI PHÁP DROPSHIP TÍCH HỢP

 • Kích hoạt với nền tảng thương mại điện tử hoặc ERP của doanh nghiệp.
 • Đảm bảo giao tiếp B2B.
 • Chuyển đổi dữ liệu
 • Hỗ trợ và dịch vụ chuyên nghiệp 24/7
 • Được hỗ trợ bởi một Thỏa Thuận Mức Độ Dịch Vụ đẳng cấp (SLA)

BẢNG BIỂU VÀ GHI ĐIỂM THẺ

 • Chế độ xem dữ liệu tồn kho và xử lý đơn hàng thống nhất trên cộng đồng đối tác thương mại.
 • Ghi điểm thẻ nhà cung ứng và báo cáo.
 • Bảng biểu tùy chỉnh dựa trên vai trò và ưu tiên.
 • Thông báo giao dịch gửi trực tiếp đến máy tính bảng và điện thoại thông minh.

KÍCH HOẠT CỘNG ĐỒNG & KIỂM THỬ

 • Nền tảng kiểm thử dropship độc quyền
 • Tiếp cận nhà cung ứng để đảm bảo trao đổi thông tin phù hợp mốc thời gian và những yêu cầu riêng đến cộng đồng thương mại của doanh nghiệp.
 • Kích hoạt dropship giúp nhà cung ứng tuân thủ theo những yêu cầu dropship cụ thể của doanh nghiệp như: cập nhật thời gian tồn kho và phiếu đóng gói.

QUY TRÌNH TỪNG BƯỚC

Phương pháp triển khai dự án LÝ TƯỞNG© của DiCentral giúp đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn xuyên suốt quá trình, kể từ thời điểm khởi động cho đến lúc ra mắt.

BẮT ĐẦU

 • Tạo tài liệu khởi động dự án để xác định việc quản trị dự án.
 • Hoàn thành lịch trình dự án.

XÁC ĐỊNH

 • Thu thập danh sách nhà cung ứng.
 • Phát triển kế hoạch khách hàng phê duyệt.
 • Đồng ý với nội dung thư thông báo.

THỰC HIỆN

 • Xây dựng trang thử nghiệm.
 • Tiến hành thông báo tới tác thương mại.
 • Hoàn thành khảo sát tương thích nhà cung ứng.
 • Tổng kết các danh sách đối tác cần triển khai tiếp theo.

CHẤP NHẬN

 • Demo trang thử nghiệm cho khách hàng.
 • Thực hiện kế hoạch khách hàng phê duyệt.
 • Đạt được bản ký chấp thuận hoàn thành dự án.

RA MẮT

 • Liên hệ đối tác thương mại.
 • Đánh giá kết quả kiểm thử.
 • Cung cấp văn bản cam kết tuân thủ hợp tác.
 • Cung cấp việc theo dõi tiến độ xử lý cho doanh nghiệp.

Bảng Biểu Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực với Thông Báo Di Động

Lọc Thông Tin Theo Vai Trò & Ưu Tiên

 • Theo dõi tình hình tài liệu đến và đi chỉ bằng một cú click
 • Nhận thông báo theo thời gian thực được gửi trực tiếp đến máy tính bảng hoặc điện thoại.
 • Lọc thông tin theo thời gian thực dựa trên vai trò và ưu tiên
 • Lọc đối tác thương mại cần theo dõi và thông tin muốn xem.

TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH

LIÊN HỆ DICENTRAL NGAY HÔM NAY VÀ HOÀN THIỆN HƠN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN