Quản Lý & Kích Hoạt Cộng Đồng Nhà Cung Ứng Dropship

Hợp tác với các nhà cung ứng dropship bằng cách sử dụng một nền tảng thống nhất, nhằm đảm bảo thực hiện đơn hàng đúng hạn và nhanh chóng.

BẮT ĐẦU

Gửi hàng trực tiếp đến khách hàng bằng cách tận dụng cộng đồng các nhà cung ứng dropship uy tín, như thể gửi hàng từ chính kho của họ. Giải pháp Dropship của DiCentral cho phép kiểm soát toàn diện, khả năng hiển thị hiệu quả xử lý đơn hàng và thực hiện quản lí thương hiệu, từ đó đạt được kết quả trong việc xây dựng dịch vụ khách hàng cao cấp với các đơn hàng luôn được chuyển giao chính xác và đúng hạn.

KHÔNG CÒN CÂU HỎI “ĐƠN HÀNG CỦA TÔI ĐÂU?”

Không để khách hàng chờ đợi doanh nghiệp liên lạc với nhà cung ứng dropship, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí tích hợp – kiểm thử nhà cung ứng. Giải pháp dropship của DiCentral cho phép tích hợp thương mại điện tử, tiếp cận nhà cung ứng, báo cáo, kiểm thử và kích hoạt. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể đạt được sự tuân thủ 100% trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Lựa chọn giải pháp dropship phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp

GIẢI PHÁP DROPSHIP HOÀN CHỈNH

Hãy tận dụng giải pháp dropship tích hợp trên nền tảng đám mây của DiCentral, bao gồm kích hoạt nhà cung ứng và ghi điểm trên thẻ.

XEM NGAY

KÍCH HOẠT & KIỂM THỬ NHÀ CUNG ỨNG DROPSHIP

Chỉ cần sử dụng công nghệ hiện có và để DiCentral kích hoạt 100% các nhà cung cấp dropship của bạn.

XEM NGAY

Bảng Biểu Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực với Thông Báo Di Động

Lọc Thông Tin Theo Vai Trò & Ưu Tiên

  • Theo dõi tình hình tài liệu đến và đi chỉ bằng một cú click
  • Nhận thông báo theo thời gian thực được gửi trực tiếp đến máy tính bảng hoặc điện thoại.
  • Lọc thông tin theo thời gian thực dựa trên vai trò và ưu tiên
  • Lọc đối tác thương mại cần theo dõi và thông tin muốn xem.

TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH

LIÊN HỆ DICENTRAL NGAY HÔM NAY VÀ HOÀN THIỆN HƠN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN