Tự Động Hóa Quy Trình Mua Hàng Đến Thanh Toán

Tận dụng EDI để tự động hóa quy trình mua hàng đến thanh toán và tăng cường khả năng hiển thị chuỗi cung ứng.

BẮT ĐẦU

Giải pháp EDI quản lý mua hàng trên nền tảng đám mây của DiCentral sẽ cho phép các chuyên gia mua bán hàng hóa luôn tiếp nhận thông tin mới nhất, tính chính xác cao về thuộc tính sản phẩm và tồn kho, ngoài ra còn có khả năng hiển thị theo thời gian thực của quy trình xử lý đơn hàng.

GIẢM SAI SÓT VÀ TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU

Giải pháp EDI quản lý mua hàng trên nền tảng đám mây của DiCentral cho phép doanh nghiệp giảm thiểu các sai sót liên quan đến những quy trình xử lý bằng tay bằng cách tận dụng cập nhật thuộc tính sản phẩm mới nhất và tồn kho từ cộng đồng thương mại của doanh nghiệp.

LOẠI BỎ NHỮNG YÊU CẦU TỐN KÉM THỜI GIAN

Tự động cập nhật tình trạng với bên cung ứng bằng cách kết hợp dễ dàng với những xác nhận về chức năng EDI, các đơn hàng được xác nhận và cả những thay đổi trong đơn hàng vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

NGĂN NGỪA LỖI TRƯỚC KHI XẢY RA

Giải pháp phân tích kinh doanh và quản lý ngoại lệ trên nền tảng đám mây của DiCentral mang đến khả năng hiển thị toàn diện tình trạng chuyển hàng, xử lý đơn hàng, thanh toán hóa đơn của đơn hàng và quản lý những ngoại lệ quan trọng.

TĂNG CƯỜNG ROI TỪ HỆ THỐNG MUA – BÁN HÀNG HÓA

Bộ tích hợp độc quyền của DiCecntral sẽ tích hợp liền mạch dữ liệu của đối tác thương mại với hệ thống mua – bán hàng hóa vào một bảng biểu tập trung các hoạt động quản trị và tài chính, bảng này có thể tùy chỉnh để quản lý những quy tắc kinh doanh phức tạp và khác biệt.

THÚC ĐẨY TÍCH HỢP NHÀ CUNG ỨNG & SỬ DỤNG EDI

Tránh những khó khăn có thể xảy đến khi áp dụng công nghệ mới. DiCentral có thể khiến việc tích hợp đối tác mới trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

TRỰC TIẾP NHẬN MỌI THÔNG TIN LIÊN QUAN

Luôn kiểm soát mọi hoạt động. Tạo bảng biểu tùy chỉnh cho phép lọc và biên soạn những dự báo liên quan, xu hướng dữ liệu, thiết lập thông báo di động để thông báo cho doanh nghiệp về tình trạng đơn mua hàng.

Bảng Biểu Tùy Chỉnh Theo Thời Gian Thực với Thông Báo Di Động

Lọc Thông Tin Theo Vai Trò & Ưu Tiên

  • Theo dõi tình hình tài liệu đến và đi chỉ bằng một cú click
  • Nhận thông báo theo thời gian thực được gửi trực tiếp đến máy tính bảng hoặc điện thoại.
  • Lọc thông tin theo thời gian thực dựa trên vai trò và ưu tiên
  • Lọc đối tác thương mại cần theo dõi và thông tin muốn xem.

Câu Chuyện Khách Hàng

Sau những buổi thảo luận cùng Dicentral về các yêu cầu từ phía BiomeQ đặt ra cùng với việc nhận thức được tiềm năng của giải pháp, chúng tôi cảm nhận rõ nét rằng DiCentral thực sự có được những hiểu biết sâu sắc về ngành nghề kinh doanh cũng như những mong đợi về công nghệ từ phía chúng tôi. Họ hiểu rõ cách thức để tận dụng giải pháp Microsoft Dynamcis NAV và DiSupply để giúp BiomeQ tự động hóa các quy trình và phục vụ khách hàng tốt hơn.
Ông Nguyễn Anh Hiền,
Tổng Giám Đốc - công ty BiomeQ

TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH & ĐIỂN CỨU

LIÊN HỆ DICENTRAL NGAY HÔM NAY VÀ HOÀN THIỆN HƠN DOANH NGHIỆP CỦA BẠN