Business Central Starter Kit áp dụng mô hình thanh toán trên từng đối tượng sử dụng. Doanh nghiệp chỉ cần chi trả cho những người dùng cần thiết, trên cơ sở đăng ký hàng năm.

BẠN CÓ CÂU HỎI VỀ GÓI GIẢI PHÁP NÀY?

Hãy kết nối ngay với các chuyên gia của chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến gói giải pháp Business Central Starter Kit. Chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất có thể.